Happy Business Life (Mutlu İş Yaşamı) Semineri

Sıradan, mekanik bir iş yaşamı yerine, kişilerin neredeyse tüm günlerini geçirdiği iş hayatlarında daha mutlu, neşeli, huzurlu, keyifli olmalarının yollarını gösteren, buna yönelik bilgilerin aktarıldığı, uygulamalı eğitimdir.

İş yaşamı içinde kişiler, endişe, üzüntü, korku, heyecan, başarısızlık korkusu gibi duygular üretebiliyor ve dolayısıyla da bu duygularla iş yaşamlarında mutsuzluklar yaşayabiliyorlar. Oysa tüm iş yaşamı çok daha farklı bir boyutta, çok daha olumlu ve güzel yaşanabilir. Bunun için, etkili ve kolay, yenilikçi yöntemler ve bakış açıları edinmek, iş yaşamını tamamen değiştirebilir, daha yüksek ve yeni, güzel bir boyuta taşıyabilir. İş yaşamında mutlu olan, mutlu çalışan kişi, buna paralel olarak da başarılı kişidir.

Happy Business Life (Mutlu İş Yaşamı) Semineri, kişilerin iş yaşamını daha yüksek, mutlu, yeni ve güzel bir boyuta taşımalarına yardımcı olacak eğitimdir.

2 saat süren iki bölümden oluşmaktadır. Hap ya da sandviç tabir edilen niteliktedir. Kısa zamanda yoğun ve etkili bilgi aktarımı içerir.

Modüler şekildedir. Programdaki diğer İCB Akademi sandviç eğitimleri ile birlikte veya ayrı olarak tek başına alınabilir.

Amaç :

Katılımcı kişilerin iş yaşamlarını, mutlu, sağlıklı, neşeli ve keyifli, yeni yüksek bir boyuta taşımalarına yardımcı olmak. Böylece kişiler çok daha başarılı olabileceklerdir.

Kimler katılabilir :

İş yaşamını, mutlu, neşeli, keyifli ve daha başarılı hale getirmek isteyen herkes katılabilir.