İlişkilerde Yeni Bir Boyut Semineri

Yaşamın her alanında sahip olunan ilişkilerin iyileştirilmesine, daha sağlıklı ve güzel ilişkiler kurulmasına yardımcı olan, bunun için gereken bilgilerin aktarıldığı uygulamalı eğitimdir.

Yönetici – çalışan, iş arkadaşlığı, özel yaşamdaki arkadaşlıklar, ebeveyn- çocuk ilişkisi, kadın-erkek ilişkileri gibi tüm ilişkilerin temeli benzerlikler içerir…

Kişiler bu temeli öğrendiğinde ve uygulamaya koyduğunda yaşamdaki tüm ilişkilerini çok daha güzel bir şekilde oluşturabilir ve sürdürebilirler.

“İlişkilerde Yeni Bir Boyut” Semineri, kişilerin yaşamdaki tüm ilişkilerini güzel ve sağlıklı bir şekilde kurup sürdürmesine yardımcı olur, ilişkilerle ilgili kişilere yeni bakış açıları kazandırır.

İş yaşamında sağlıklı, güzel ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen kişi, bu şekilde başarıyı da yakalayacaktır. Çünkü iş yaşamı aynı zamanda tümüyle ilişkiler demektir.

“İlişkilerde Yeni Bir Boyut” Semineri, 2 saat süren iki bölümden oluşmaktadır. Hap ya da sandviç tabir edilen niteliktedir. Kısa zamanda yoğun ve etkili bilgi aktarımı içerir.

Modüler şekildedir. Programdaki diğer ICB Akademi sandviç eğitimleri ile birlikte veya ayrı olarak tek başına alınabilir.

Amaç :

Katılımcı kişilerin iş yaşamı dahil tüm ilişkilerini daha sağlıklı, güzel ve mutlu bir hale getirmelerine ve sürdürmelerine yardımcı olmak, bunun yöntemini öğretmek. İnsanlara ilişkilerle ilgili yeni ve yüksek bir bakış açısı kazandırmak.

Kimler katılabilir :

İş yaşamı dahil yaşamdaki tüm ilişkilerini daha güzel, sağlıklı ve mutlu bir hale getirmek isteyen herkes katılabilir.