Peace Within (İç Huzur) Semineri

İş yaşamı da dahil, yaşamın her alanında, her an iç huzurunu ve dinginliği korumaya yönelik bilgilerin aktarıldığı, uygulamalı eğitimdir.

Kişiler iç huzurlarını ve dinginliklerini koruduklarında, yaşamda her kararı daha sağlıklı ve uygun şekilde alabilirler. İş yaşamındaki olaylarda bakış açıları ve vizyonları da daha geniş ve büyük olabilir. Dingin ve sakin olan bir kişi daha az hata yapar ve daha doğru adımları görüp atabilir. Endişe kişiyi hem sakinlikten hem de çözümleri görmekten alıkoyarken sakinlik ve dinginlik, merkezde kalmak, kişinin daha yüksek boyuttan çözümleri bulmasına ve olayları o şekilde çözmesine yardım eder.

İç huzuru ve dengesi olan kişiler iş yaşamında daima daha başarılı olan ve başarısını da koruyabilen kişilerdir…

Peace Within (İç Huzur) Semineri 2 saat süren iki bölümden oluşmaktadır. Hap ya da sandviç tabir edilen niteliktedir. Kısa zamanda yoğun ve etkili bilgi aktarımı içerir.

Modüler şekildedir. Programdaki diğer İCB Akademi sandviç eğitimleri ile birlikte veya ayrı olarak tek başına alınabilir.

Amaç :

Katılımcı kişilerin yaşamlarında iç huzurlarını ve dengelerini korumalarına, iş yaşamının içinde stres ve endişeli olmak yerine, daha dingin bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerine ve böylece kariyerlerini daha da ileriye götürmelerine yardımcı olmak.

Kimler katılabilir :

Yaşamında stres ve endişe yaşamak ve iş yaşamını ve hayatının genel akışını o şekilde sürdürmek yerine iç huzurunu korumak, dinginliği her noktada yakalamak isteyen herkes katılabilir.